Navrhujte si kvalitné grafické reklamy

15.03.2012 14:45

Reklama dokáže veľmi účinne získavať nových zákazníkov. Je však potrebné používať dobre navrhnuté reklamy. To, či je reklama ako celok naozaj dobrá v konečnom dôsledku ohodnotí publikum - záujmom alebo nezáujmom o reklamovaný produkt/službu. Napriek tomu ponúkam zopár dobrých rád, ktoré vašim reklamám môžu pomôcť.

  1. Pri grafických reklamách klaďte dôraz na grafiku. (Aké prekvapivé, však? :-) ...) Aby dokázali čo najviac zaujať, mali by byť nápadné a ideálne aj dominovať ploche, kde sú použité. Dobrý reklamný dizajnér sa snaží vychádzať z toho, kde bude reklama publikovaná. Analyzuje, aké prvky sa na ploche už nachádzajú (alebo sa budú nachádzať) , ako  pôsobia a hlavne akým spôsobom ich "prebiť". Napríklad taký vhodne použitý kontrast medzi reklamou a ostatnou plochou, alebo kontrat v reklame samotnej je neprekonateľný :-).
  2. Snažte sa nepoužívať veľa grafických detailov. Radšej zvoľte jeden výrazný grafický prvok a ostatné by sa mu mali podriaďovať a byť akoby v pozadí pozornosti.
  3. Grafika a texty musia byť prepojené. Harmonicky pôsobiaca reklama má vyšší potenciál pozornosť publika udržať. Preto výrazný grafický prvok z bodu 2. by mal vhodne navádzať čitateľa na text. Skúste využiť línie, tvary, farby v prepojení na nadpisy.
  4. Text reklamy opticky čleňte na krátke sekvencie. Splývajúca masa písmen nikoho nepriláka k prečítaniu. Buďte však stručný! Povedzte v reklame len to najdôležitejšie prečo, prípadne ako by mal čitateľ na reklamu reagovať. Čím vyniká váš produkt/služba? Zároveň nezabudnite na navigáciu čitateľa, kde získa viac informácií. Stačí formulka: viac na www.
  5. Internetovú reklamu prelinkujte na presne tú stránku, kde čitateľ nájde informácie, ktoré sme mu v reklame spomínali. Prelinkovanie radšej dôkadne skontrolujte, pretože sa vám môže stať, že oslovené publikum vás v konečnom dôsledku nenájde, alebo nenájde to, čo od reklamy očakával (viac informácií o konkrétnom produkte, službe). Nelinkujte všetky reklamy na úvodnú stránku webky. Linkujte čo najkonkrétnejšie.
  6. Pri printovej reklame nezabudnite uviesť logo a čo najviac kontaktných informácií. Ak vás obmedzuje priestor, uveďte 1 komunikačný kanál - mail, telefón a ako zdroj informácií napríklad web stránku.

Snažte sa každú reklamnú kampaň poňať ako celok a jednotlivé časti prepojit. Vymyslite si napríklad zaujímavý slogan, ktorý vás dokonale vystihuje a je nejakým spôsobom zábavný, pekný, ľahko zapamätateľný. Ak si v tejto oblasti neveríte, nájdite si na to niekoho z profesionálov. Kreatívny copywriter to zvládne s ľahkosťou, ak mu dodáte čo najviac informácií o vás a ani to nemusí stáť veľa. :-)

Na veľa úspešných reklám!

Diskusná téma: Navrhujte si kvalitné grafické reklamy

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok