Úspešne spravujeme facebook fanpage "zdravé trávenie"

04.04.2012 14:37

 

Spoločnosť ASP CZech, český výrobca kvalitných potravinových doplnkov, nás poveril vytvorením a spravovaním produktovej stránky na facebooku  "zdravé trávenie" .
 
Cieľom má byť denná aktualizácia, propagácia produtov, PR, publikovania zaujímavého obsahu a budovanie siete fanúšikov.
Za pár mesiacov má stránka vyše tisíc fanúšikov, ktorí sa stále viac zapájajú do diskusie a zdieľania obsahu. Realizujeme pomerne extenzívnu reklamnú kampaň na propagáciu stránky s využívaním rôznych stratégií. Počiatočné prevládanie vekovej kategórie do 18r. sme obrátili na želané demografické zastúpenie.  Pravidelne pripravujeme rôzny obsah na publikovanie, vrátane vlastných grafických podkladov.
 
Klientovi poskytujeme pravidelné reporty o demografických údajoch fanúšikov, o ich preferenciách z hľadiska príspevkov na stránke, získavame spätnú väzbu a ďalšie informácie. 
 
Veríme, že sa nám aj naďalej bude dariť a počet fanúšikov "zdravého trávenia" bude narastať :-).