Ako na kľúčové slová? Alebo ktoré sú tie správne?

26.02.2012 13:25
V prvom rade, čo sú to vlastne kľúčové slová?

Sú to slová alebo slovné spojenia/frázy charakterizujúce konkrétnu tému. Nazývajú sa kľúčové pretože zohrávajú kľúčovú rolu pri vyhľadávaní a identifikovaní obsahu a jeho relevantnosti pre konkrétne vyhľadávanie užívateľa.

Kľúčové slová zohrávajú svoju rolu v dvoch rozdielnych situáciách. Tou prvou je popis obsahu určitej web stránky. Jej tvorca sa snaží skupinou kľúčových slov charakterizovať tému webu tak, aby ho vyhľadávače mohli účinne identifikovať v prípade dopytu (pri vyhľadávaní). Druhou situáciou je samotné vyhľadávanie užívateľom, ktorý hľadá informácie - texty na konkrétnu tému, ktorú sa snaží čo najpresnejšie charakterizovať práve kľúčovými slovami. V prípade prieniku kľúčových slov v týchto dvoch rozdielnych situáciách je užívateľovi sprostredkovaný text na danej web stránke a administrátor získava pre svoju webovú prezentáciu publikum. V závislosti od presnosti jeho kľúčových slov (relevantnosť) je nájdený ten správny užívateľ, ktorý má potenciál stať sa zákazníkom.

Práca s kľúčovými slovami je základom tzv. SEO optimalizácie pre vyhľadávače, kedy sa snažíme idenfitikovať správne kľúčové slová vzhľadom na cieľ web stránky a účinne ich zapracovávať do textov tak, aby vyhľadávacie roboty idenfitikovali web stránku pri relevantnom vyhľadávaní a vyhodnotili ju ako súvisiacu s témou a atraktívnu pre užívateľa.

Ako postupovať?

Na úplnom začiatku vyberieme relevantné kľúčové slová. Charakteristika RELEVANTNÉ je pritom veľmi dôležitá a musí zohľadňovať ciele web stránky či textu. V prípade budovania mena, značky sú potrebné všeobecné kľúčové slová, tiež to platí, ak vám ide o veľmi široký záber užívateľov. Ak chcete zacieliť na predaj, je potrebné využiť veľmi konkrétne slová a frázy k téme, aby ste oslovili práve tých užívateľov, ktorí už vedia čo hľadajú a chcú si napríklad porovnať nejaké charakteristiky aby si mohli vybrať konkrétnu ponuku.

Ďalším krokom je analýza kľúčových slov.

Využívajú sa pri tom rôzne aplikácie (zdarma napr. Google key word tool) a cieľom je zistiť aký potenciál majú vami identifikované kľúčové slová vzhľadom na vyhľadávanie užívateľmi, nájsť najpoužívanejšie kľúčové slová a hlavne slovné spojenia využívané užívateľmi a urobiť zoznam relevantných kľúčových slov. Tento proces je založený na testovaní slov a slovných spojení, vrátane synoným, rôznych variacií slovného spojenia, foriem s a bez diakritiky a podobne.  Ako som spomínala, podľa cieľov vašich aktivít si  takto vytvoríte zoznam kľúčových slov, ktoré vyhľadávajú užívatelia najčastejšie a ktoré privedú tých správnych návštevníkov - čitateľov vašich textov.

Použitie kľúčových slov

Zoznam kľúčových slov máme, tak sa pozrieme na použitie. V prvom rade ich použijete v nadpise (title) stránky a v jej stručnom popise. Tiež zoznam uvediete v mieste pre kľúčové slová (mnohé aplikácie na tvorbu webu on-line majú tieto záležitosti dobre vyriešené a v podstate vypĺňate jednotlivé kolonky). Najdôležitejšie je však používať tieto kľúčové slová v texte a to spôsobom, aby boli texty zaujímavé a čitateľné pre návštevníkov webu a zároveň aby boli "atraktívne" aj pre vyhľadávacie roboty.

- používajte členenie textov s nadpismi obsahujúcimi kľúčové slová (nadpisy sú označené v HTML kóde ako h1, h2...)

- v texte zvýraznite hlavné myšlienky obsahujúce kľúčové slová

-  používajte v texte kľúčové slová často (ale nie príliš často, stále platí, že texty musia byť pútavé pre čitateľa, aby ho zaujali)

- pre každú stránku (tému) vyberajte iné kľúčové slová

- ak používate textové relamy google - použite kľúčové slová v nadpise reklamy a v samotnom texte, tiež sa zamyslite, či pre želané zacielenie nebude vhodné použiť vylučujúce kľúčové slová a slovné spojenia

 

 

 

Diskusná téma: Ako na kľúčové slová? Alebo ktoré sú tie správne?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok