Je pre vás SEO veľká neznáma? Zmeňte to a zvýšte svoj úspech!

20.03.2012 08:36

Pre mnohých je SEO a dôvody jeho využívania stále veľká neznáma. Základné ifnormácie si môžete prečítať na našej stránke online marketing.

SEO je spôsob neustáleho skvalitňovania webovej lokality tak, aby sa zlepšovala pozícia webstránky pri vyhľadávaní. Čím lepšia pozícia, tým viac prirodzených návštevníkov z vyhľadávania a nižšie investície do priamej reklamy web stránky. Vyhľadávanie je sled činností, ktoré robia vyhľadávacie roboty priebežne - vyhľadanie stránky, indexovanie stránky a hodnotenie stránky.

Vyhľadanie stránky je základ toho, aby vás vyhľadávací robot navštívil. Tieto roboty pracujú nepretržite, ale pre obrovské množstvo webov by ste na prirodzené vyhľadanie mohli čakať dosť dlho. Preto, ak máte web stránku dobre vybudovanú (podrobnosti nižšie), môžete požiadať google robota o zaindexovanie, čo znamená akési zapísanie do katalógu. Funguje to tak, že pošlete požiadavku, robot si stiahne sitemap súbor, priradí web stránke hodnotenie a zapíše si vašu lokalitu do svojho zdroja informácií. Môžete to urobiť napríklad tu. Je vhodné požiadať o zaindexovanie novej web stránky, alebo v prípade výrazných zmien na web stránke, po pridaní väčšieho množstva, alebo veľmi dôležitého nového obsahu.

Kvalita stránky je postavená na obsahu (texty), kódovaní stránok a na spätných odkazoch. Prvé dve sa radia do tzv. onpage SEO, tretí je tzv. offpage SEO.

Obsah stránok by sme mali vždy tvoriť so zreteľom na publikum. Snaha by mala smerovať na unikátny textový obsah, ktorý je pre návštevníkov užitočný a zaujímavý. Pri samotnej úprave textu je vhodní si vopred urobiť analýžu kľúčových slov. Vychádzame pri tom zo slov, ktoré používame najčastejšie pre definovanie našej oblasti pôsobenia. Následne by sme si mali overiť úspešnosť týchto slov, ich dopytový potenciál  a konkurenciu pre jednotlivé slová. Vytvoríme tak zoznam najkvalitnejších kľúčových slov, ktoré by sme mali zapracovať do textov v čo najvššom počte, ale pri zachovaní príjemnej čitateľnosti textu. Môžete využiť free nástroj google keyword tool. Obsah stránok je dôležitý a mal by sa pravidelne aktualizovať a dopĺňať.

Pri kódovaní stránok je potrebné vytvoriť prehľadnú a logickú štruktúru stránky. Každá stránka webovej lokality by mala mať svoj unikátny názov, popis a kľúčové slová. Veľmi odporúčané je vyhnúť sa duplicite, rovnakým názvom viacerých stránok, nepresným posisom stránok (musí súvisieť s obsahom na stránke), alebo použítím jednej sady kľúčovýh slov pre všetky stánky. Tiež je potrebné sledovať funkčnosť všetkých odkazov, hlavne pri zmenách štruktúry stránky môžu zostať odkazy, ktoré odkazujú na stránky, ktoré sme zrušili (toto síce nemá priamy vplyv, ale súvisí s funkčnosťou pre návštevníkov). Z tohto hľadiska je veľmi vhodné pre tvorbu webstránok využitie kvalitného publikačného systému (pokiaľ sa neradíte medzi zdatných programátorov :-)...).

Spätné odkazy sú akýmsi odporúčaním vašej stránky inými webovými lokalitami. Medzi majiteľmi webových lokalít vznikla akási honba za počtom spätných odkazov. Vyhľadávacie roboty však pre stanovenie kvality vašej webstránky hodnotia aj kvalitu týchto spätných odkazov. Je preto dôležitejšie odkiaľ vaše spätné odkazy pochádzajú, než koľko ich vlastne je. Samozrejme je cieľom čím viac kvalitných spätných odkazov. Netreba však zabúdať na to, že roboty hodnotia celkový prínos webstránky pre publikum (a teda aj vaše odkazy na iné webstránky), preto v rámci vlastnej web stránky neopakujte texty, ale použite odkazy na ne, a tiež odkazujte na externé webové lokality.

Kvalita webstránok je vyjadrená číselnou hodnotou - page rank a s inými faktormi spolupôsobí na ovplyvnení výsledkov vyhľadávania. Page rank akejkoľvek webovej lokality si môžete skontrolovať free nástrojom page rank chcecker.

 

Čo by ste o SEO ešte mali vedieť

  • SEO je trvalý proces budovania vašej webstránky
  • výsledky vám nikto nezaručí (!) ..... pozícia vo vyhľadávačoch sa buduje vlastne ako priemer dosiahnutých pozícií jednotlivých stránok vašej webovej lokality.... viažu sa aj na konkrétne kľúčové slová ........... ak nejaká SEO firma zaručuje prvé pozície, ide buď o pozície pri veľmi špecifických kľúčových slovách - skôr frázach, pri ktorých nie je vysoká konkurencia ...... alebo budú využité SEO podvodné praktiky (viac o tom si môžete prečítať v google pokynoch tu
  • zamerajte sa na trvalé, alebo dlhodobé  spätné odkazy (niektoré reklamné služby tiež tvoria spätné odkazy, ktoré dočasne môžu ovplyvniť vaše SEO)
  • pri hľadaní SEO služieb sa zaujímajte o to, aké konkrétne aktivity budú vyvíjané a akým spôsobom budete môcť sledovať progres

Diskusná téma: Je pre vás SEO veľká neznáma? Zmeňte to a zvýšte svoj úspech!

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok