Marketing nie je len reklama a reklama nie je marketing

02.04.2012 10:38

V tejto časti blogu sa budem venovať rôznam otázkam týkajúcich sa marketingu a reklamy na internete, ktorým sa Tina štúdio veuje. Často sa stretávame so situáciou, kedy si ľudia a aj podnikateľia zamieňajú marketing a reklamu. Tieto dve oblasti síce majú k sebe blízko, ale nie sú jednou a tou istou vecou.

 

Čo to teda marketing je? Múdra definícia hovorí, že je to široký súbor aktivít, ktoré zahŕňajú podnikateľské úsielie dosiahnuť čo najvyšší zisk. Ak hovoríme o marketingu, hovoríme o mixe marketingových cieľov, stratégií a nástrojov. Podnikateľské správanie a rozhodovanie by malo byť založené na rozhodnutiach, ktoré sa oprierajú o relevantné informácie. Rovnako každá podnikateľská aktivita by mala byť vopred premyslená a naplánovaná tak, aby sa dosiahol želaný cieľ.

 

Marketing ako taký je postavený na troch princípoch, ktorými sú segmentácia zákazníkov (hlavná a vedľajšie cieľové skupiny), cieľový trh ( úroveň špecializácie) a trhová pozícia podniku (prispôsobovanie produktov).

Ako sme hovorili, marketing je široký súbor aktivít v rámci ktorých využíva rôzne nástroje a ich kombináciu. Tento súbor nástrojov sa nazýva marketingový mix a zahŕňa 4 základé úrovne (nástroje): produkt, cena, distibúcia, marketingová komunikácia. Marketing teda nie je len o tom, akú reklamu si v podnikaní zvolíme a kde ju budeme umiestňovať. Ale rozhodnutia o reklame sú súčasťou marketingu.

 

Marketing na internete

Inak nazývaný aj internetový marketing, e-marketing, je časť podnikového marketingu, ktorá sa zameriava na oblasť a pôsobenie na internete. Internet stále zaznamenáva stúpajúcu popularitu a jeho potenciál pre "podnikateľské využitie" sa neustále zvyšuje. Internetový marketing zahŕňa všetko čo súvisí s prítomnosťou a pôsobením konkrétneho podnikania na internete, ale i oveľa viac. Je to obrovský a neustále sa dopĺňajúci zdroj dôležitých informácií, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné i strategické rozhodovanie. Dnes môžete nájsť na internete množstvo informácií o konkurencii, trhoch, nových príležitostiach.

 

A stále to nie je všetko. Internet je interaktívne médium, to znamená, že umožňuje obojstrannú komuniáciu. Tento fakt poskytuje doteraz nevídané  možnosti marketingovej komunikácie a intenzitu zapájania cieľovej skupiny - zákazníkov. Vhodne zvolená metóda komunikácie môže niekoľkonásobne zvýšiť spätnú väzbu a rozšíriť informačné zdroje vášho marketingového pôsobenia.