PPC reklama na facebooku

10.03.2012 11:19

Poďme sa bližšie pozrieť na PPC reklamu na facebooku. Reklamný priestor je vyčlenený na pravej strane každej stránky zobrazovanej úžívateľom. Facebook poskytuje v rámci reklamného priestoru možnosť využitia ako textu, tak i obrázky. Aj keď len v obmedzenej podobe. Ďalším benefitom PPC reklamy na facebooku je možnosť zacielenia reklám na správne publikum. Ktorú skupinu zákazníkov chcete osloviť? Podľa toho koncipujte reklamné posolstvo. Cieľový odkaz kliku môžete zvoliť svoju fanpage (facebook stránku) alebo externú web stránku.

 
Reklamná kampaň

Na facebooku môžete viesť niekoľko rekamných kampaní v rámci ktorých môžete mať niekoľko reklamných jednotiek. Reklamnej kampani môžete nastaviť denný rozpočet v sume minimálne 1€ a naplánovať časový rozvrh kontinuálne od konkrétneho dátumu, alebo v rozmedzí dvoch dátumov. Každú reklamnú jednotku môžete zacieliť samostatne a stanoviť platbu buď za počet zobrazení alebo za počet kliknutí. Facebook vám zobrazí odporúčané rozpätie tejto sumy, ale v konečnom dôsledku cenu stanovíte sami v sume minimálne 0,01€. Samozrejme ak stanovíte cenu pod odporúčané rozpätie, može sa stať, že sa vaše reklamy nebudú dostatočne často zobrazovať (pretože facebook uprednostní reklamy s vyššou cenou) a nastavený denný rozpočet nenaplníte a tým nezískate ani publikum pre svoje posolstvo. Ak však plánujete dlhodobú podpornú kampaň s nízkym rozpočtom, može takéto riešenie výrazne znížiť cenu a stále dosahovať pre vás prijateľné výsledky. Všetko je to hlavne o tom, aké ciele má vaša reklamná kampaň a aké závery prinesú analýzy štatistík. Ideálne je priebežné sledovanie a optimalizácia reklamných jednotiek.

Texty PPC reklamy

Text je členený na nadpis a samotný text reklamy. V prípade, že cieľový odkaz reklamy je fanpage - stránka na facebooku, nadpis je pevne daný názvom tejto stránky. Ak sa však rozhodnete propagovať reklamou externú web stránku, nadpis si môžete zvoliť v maximálnej dĺžke 25 znakov. Základným pravidlom pri tvorbe nadpisu je pritiahnuť pozornosť čitateľa. Pokúste sa vystihnúť podstatu reklamného posolstva tak, aby ste navodili akciu urobiť to, čo žiadate v reklame. Povedzte to priamo. Ak chcete predstaviť skvelú vlastnosť produktu alebo služby, povedzte mu, prečo by o tom mal čitateľ vedieť. Ušetrí? Zvolí ekologickú variatnu? Pomôžete mu inak? Povedzte mu to!

Samotný text reklamy je obmedzený na 135 znakov. Buďte preto presný v tom, čo chcete povedať. Voľte kľúčové slová posolstva a zanechajte výzvu na akciu. Slovesá by vám nemali chýbať!

Obrázok v reklame

Sprievodný reklamný obrázok - fotografia je obmedzená hádam najviac v tejto PPC reklame na facebooku. Zobrazuje sa v rozlíšení maximálne 110x 80px. Preto nepoužívajte malé detaily, ktoré aj tak nebudú čitateľné a prehustia zbytočne túto malú plochu (veľa alebo malý text, fotografia z väčšej vzdialenosti a pod.). V neposledom rade by obrázok mal vystihovať texty reklamy! Ak uprednostníte grafiku pred fotografiou, siahnite po výrazných farbách, ktoré pritiahnu pozornosť.

 
Zacielenie publika reklám

Facebook umožňuje zacielenie reklám niekoľkými nástrojmi. Medzi základné parametre patria miesto/štát, demografické parametre - vek a pohlavie užívateľov a záujmy. Treba upozorniť na to, že facebook čerpá zdroje týchto informácií z profilov užívateľov a preto je ich presnosť viac orientačná (hlavne u mladších užívateľov). Záujmy sú tiež identifikované kľúčovými slovami alebo témami, ktoré užívatelia vo svojom profile zverejnili. Doplnkové možnosti vám ponúkajú zacieľenie podľa vzťahu užívateľov (partnerstvo), vzdelania alebo práce. V rámci interakcií užívateľov so stránkami na facebooku, aj tou vašou, možete zacieliť na tých, ktorí sú alebo naopak nie sú vaši fanúšikovia, alebo fanúšikovia konkrétnych stránok.

 

Na budúce si povieme viac o rôznych druhoch PPC reklamy na facebooku. Zatiaľ veľa reklamných zdarov!

 

 

 

Diskusná téma: PPC reklama na facebooku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok