Viete, čo zvyšuje popularitu na nete?

05.09.2012 09:57

Infografika!

Veľký nárast popularity a zvýšenie úspešnosti online marketingových aktivít zaznamenávajú na svojom konte infografiky. Ich využívanie vo všeobecnosti nie je žiadna novinka, no prienik do sveta biznisu je pomerne nedávny. Poskytuje totiž príťažlivé a zrozumiteľné grafické znázornienie informácií - v našom prípade marketingového posolstva. Ľahko a efektívne vzdelávajú, pričom sa tešia vysokej popularite! Ľudia ich jednoducho milujú. A ľudia ich zdieľajú!!!

 

Presnejšia definícia hovorí, že infografika je názorné - vizuálne zobrazenie informácií a vzťahov medzi nimi. 

 

Predpokladá sa, že jej popularita je dôsledkom našich vrodených predispozícií spôsobu vnímania informácií. Vraj až 65% z nás dáva prednosť, alebo je úspešnejšia pri vizuálnom učení. (Hovorí sa aj, radšej raz vidieť ako 100x počuť :-) ...) Preto sa dnes vo veľkej miere začínajú využívať na web stránky, blogy, do PR materiálov, na sociálne siete. Ale v podstate ich využitie má neobmedzené možnosti.

 

Infografika však nepatrí medzi práve nejdednoduchšie, alebo najlacnejšie nástroje.

Východiskovým bodom je však vždy nápad - myšlienka či námet. Čo konkrétne má infografika odovzdať publiku. 

Kladie veľké požiadavky na získavanie relevantných, zaujímavých dát: fakty, štatistiky, prieskumy... Všeobecne sa odporúča využiť kvalitný mix zdrojov informácií. Na druhej strane, populárne a úspešné sú aj tie, ktoré sa opierajú o jeden výskum/prieskum spoločnosti. Tieto bývajú potom menšieho formátu.

Následne putuje  materiál ku grafikovi. Ten pri nej strávi značný počet hodín. Od prvotnej schémy, cez prípravu ikoniek, grafických prvkov až po konečné úpravy detailov. 

 

Prehlad infografík nájdete na google :-) Ale verím, že čoskoro pribudne aj vlastná práca .-)

 

Diskusná téma: Viete, čo zvyšuje popularitu na nete?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok